AGTEDU 2020
PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

AGTEDU 2020

 

A konferencia plenáris előadásai:

Botzheim János

Botzheim János

Műszaki informatikából szerzett MSc (2001) és PhD (2008) fokozatot a BME-n. Jelenleg a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék egyetemi docense. Számos tudományos egyesület tagja, pl. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Magyar Mérnökakadémia, Magyar Fuzzy Társaság, IEEE. Kutatási területe a számítási intelligencia és a kognitív robotika.

Előadás: Bakteriális Memetikus Algoritmusok. Bevezetés és alkalmazások.

Az evolúciós algoritmusok jelentős szerepet játszanak keresési technikaként az összetett problémák kezelésében számos területen, például a mesterséges intelligenciában és a mérnöki feladatokban. Az evolúciós technikák jellemzőik miatt az egész keresési teret feltárják, így megtalálják a globális optimumot, de lassan közelítenek hozzá. A memetikus algoritmusok egy evolúciós algoritmust és egy lokális keresési eljárást egyesítenek annak érdekében, hogy felgyorsítsák az evolúciós folyamatot, hatékonyabbá tegyék azt, és jobb, pontosabb megoldást találjanak. Ebben az előadásban a bakteriális memetikus algoritmust mutatjuk be, amely felügyelt gépi tanulási feladatokra alkalmazható, például fuzzy szabálybázisok optimalizálására és mesterséges neurális hálózatok tanítására. Az algoritmus másik alkalmazása az utazó ügynök problémának és annak módosított változatainak közelítő megoldása. Az algoritmust robot útvonal tervezési probléma megoldására is alkalmaztuk, továbbá kétlábú robot járás sebességének szabályozására. Végül bemutatásra kerül egy komissiózási probléma, amely az algoritmus egy másik alkalmazása kombinatorikus optimalizálási probléma megoldására.


Zemplén Gábor

Zemplén Gábor

Az ELTE GTI Érveléselmélet és Marketing tanszék professzora. Kutatási területei között a tudomány természetének oktatása, viták elemzése és a természettudományok módszertani és filozófiai vizsgálata. Tudománytörténeti könyvei (Newton érvei és az autoritás képződése hálózatokban, 2015 ill. Goethe módszere és a strukturálódó megismerés, 2019) mellett számos tudományfilozófiai és kommunikáció-tudományi tanulmány szerzője.

Előadás: A visszhangkamrák korának kihívásai: laikusok, szakértők, imposztorok

Társadalmainkban csökken az intézményekbe vetett bizalom, erősödik a véleménypolarizáció és a tudományellenes nézetek is erőteljesen terjednek. Az előadás a kommunikátor és a tartalomfogyasztó felelősségének kérdését vizsgálja visszhangkamrák és a platformkapitalizmus korában.


Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin

Takácsné György Katalin

Az Óbudai Egyetem professzora. Okleveles agrármérnök (növényvédelmi szakirány), vállalatgazdasági gazdaságelemző szakmérnök. Közgazdaságtudomány kandidátusa, közgazdaságtudományokban habilitált. Három és fél évtizede felsőoktatásban oktat, oktatási területe a mezőgazdasági üzemtantól az általános vállalatgazdasági ismertekig terjed. Fő kutatási területe a növénytermelés ökonómiai és szervezési kérdései, a kemikália használat kockázata, a precíziós gazdálkodás. Több külföldi egyetem meghívott professzora.: Számos angol és magyar nyelvű tudományos cikket jegyez, a több mint 100 tudományos folyóiratcikkből mintegy 50 nemzetközi folyóiratban jelent meg, valamint szerzője a Precíziós növénytermelés közgazdasági összefüggései c. monográfiának.

Előadás: Hogyan támogatja a fenntartható életet az agrárinnováció? - A helyspecifikus gazdálkodás a jövő

Az innováció a mezőgazdaságban is egyre nagyobb jelentőséget kap a környezetterhelés csökkentésében, a fenntartható gazdálkodásban. A precíziós gazdálkodás egy lehetséges mód ehhez, bár több elemének széles körű alkalmazása még várat magára. Sikeres, versenyképes gazdálkodást a termelők csak akkor tudnak megvalósítani, ha képesek előre gondolkodva kialakítani azon működési feltételeket, amelyek a fenntartható gazdálkodást (is) szolgálják. Az előadás célja a precíziós mezőgazdaság szerepének taglalása a biztonságos élelmiszer előállításában és az élelmiszerbiztonság megteremtésében egy új irányzat, a ’nemnövekedés’ gondolatai mentén.

Széchenyi 2020