AGTEDU 2020
PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

AGTEDU 2020

 

AGTEDU – Magyar Tudomány Ünnepe 2020.

Neumann János Egyetem

Az idei évben 2020. november 12-én rendezzük meg a kecskeméti felsőoktatás több mint két évtizedes, számottevő hagyományokkal rendelkező tudományos rendezvényét, az AGTEDU Konferenciát. A korábbi évekhez hasonlóan, nemzetközi tudományos konferenciánkkal a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozathoz is csatlakozik Egyetemünk.

2020-ban a Magyar Tudományos Akadémia a „Jövőformáló tudomány” gondolatot választotta a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozat központi mottójává. Magyarország tudományos közvéleménye ezzel az üzenettel arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a különböző tudományoknak milyen szoros kapcsolata van a jövővel, a tudományoknak és a tudósoknak pedig milyen fontos szerep jut az emberiség és a világ jövőjének formálásában.

Valamennyi tudományág és valamennyi tudós, kutató közös felelőssége, hogy céljainak kialakítása, értékrendjének megfogalmazása során egy jobb, élhetőbb, egészségesebb, igazságosabb, biztonságosabb, fenntarthatóbb jövő megformálásán munkálkodjon, és tudományos eredményeikkel olyan maradandó értéket alkossanak, amelyek közösen szolgálják az egyetemes emberiség javát.

A tudományok módszertani sokfélesége, a tudományos megismerés és a tudományos eredmények komplexitása, a tudományok egymásra gyakorolt összetett hatásmechanizmusa azt üzeni számunkra, hogy a tudományos és innovációs eredmények széleskörű gazdasági, társadalmi hasznosulásával, kollektív tudásunk gyarapításával, egyetemes és nemzeti kultúránk gazdagításával, szemléletünk formálásával pozitív módon befolyásolhatjuk jelenünket, és formálhatjuk, alakíthatjuk közös jövőnket is. Nagy felelősség ez minden tudós, kutató és tanár számára.

Egyetemünk küldetése, hogy tudásszolgáltató platformként, komplex tevékenységével járuljon hozzá a térség gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, a jövő formálásához. Céljaink között szerepel a versenyképes felsőoktatás, az értékes diploma, a minőségi felsőoktatás megteremtése, valamint a tudományos teljesítmény növelése, a komplex innovációs és vállalkozásfejlesztési szerepkör megerősítése, az itt élők életminőségének javítása. Ehhez kapcsolódóan az AGTEDU Konferencia a „jövőformálás” szempontjából is hosszú évek óta tölti be hivatását, hiszen a konferencia az Egyetemünk karain oktatott és kutatott tudományterületeket sokszínűségét, változatosságát tükrözi, a tudományok, innovatív gondolatok jövőformáló hatását szimbolizálja, és a tudományterületek, kutatóintézetek lehetséges csatlakozási pontjait keresi, s egyúttal a magyarországi és határon túli szakmai-tudományos kapcsolataink ápolását is szolgálja. A konferencia részvétel mellett a Gradus tudományos folyóirat pedig igényes és színvonalas megjelenést biztosít a legújabb kutatások, szakmai eredmények online megjelentetésére.

Egyetemünk 2020-ban jelentős átalakuláson ment keresztül. A működési és finanszírozás modellváltás az Egyetem alapvető szakmai, akadémiai autonómiájának megőrzése mellett, az intézmény hosszútávú fennmaradásának, működési stabilitásának és hatékonyságának, továbbá bevételszerzési képességének, szolgáltatási és innovációs tevékenységének bővítését egyszerre hivatott szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az új szervezeti és működési rend a hatékonyabb, versenyképesebb működés, a magasabb színvonalú felsőoktatási és K+F+I teljesítmény feltételeit teremti meg, és ezzel a tudományos teljesítmény növelésére is ösztönöz. A Neumann János Egyetem 21. AGTEDU konferenciája idén ismét lehetőséget kínál arra, hogy az egyetem oktatóinak, kutatóinak tudományos teljesítményének elismeréseként – a Kecskemét Felsőoktatásáért Alapítvány támogatásával – átadjuk a Neumann János Egyetem által 2019-ben alapított tudományos elismeréseket.

A járványügyi veszélyhelyzet új formákat, új kereteket követel a felsőoktatás és a tudományos közélet szereplőitől egyaránt. A konferencia szervezői mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy – valamennyi résztvevők és közreműködő egészségének megóvása mellett – magas színvonalú rendezvényen biztosítsák a legújabb tudományos eredmények közreadását és megismerését, a szakmai és tudományos együttműködések elmélyítésének lehetőségét.

 

Dr. Fülöp Tamás, rektor

Széchenyi 2020