XVIII. AGTEDU KONFERENCIA
PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tisztelt Érdeklődő!

 

A Magyar Tudomány Ünnepe ebben az évben is lehetőséget és alkalmat teremt arra, hogy különböző tudományterületek kutatói, oktatói, fejlesztői új eredményeiket saját és más tudományágak képviselői, valamint az érdeklődő nagyközönség számára bemutassák.

„Határtalan tudomány” az idei év mottója, mely jelzős szerkezet predikatív viszonnyá alakítva örökérvényű megállapítás: a tudomány határtalan. Igaz ez a megállapítás egy-egy életmű esetében; hadd utaljak egyetemünk névadójára, Neumann Jánosra, aki nem csak a matematikában, hanem számos más tudományban is maradandót alkotott. Sokszínű tudományos tevékenység jellemzi az oktatási rendszer legmagasabb szintjét képviselő intézményeket, köztük a miénket is, s a XXI. században éppúgy egyetemességre törekszik a felsőoktatás, ahogyan azt az első egyetemek tették, a tudományok és művészetek összességének tanítására vállalkozva. A tudományterületek határait egyre nehezebb megrajzolni; a korábban elkülönült szakterületek az alkalmazásban gyakran találkoznak; interdiszciplinák, multidiszciplinák és társdiszciplinák ötvöznek különböző ismeretrégiókat. A határ nélküliség nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy az országhatárok vagy földrajzi távolság nem jelentenek korlátozást a tudomány és a tudósok számára. A tudásközlő technikák, a kommunikáció technológiájának jelenlegi formái, a világ virtuális hálózottságának szintje a tudós közösségek korlátlan együttműködését teszik lehetővé. S éppen a számítástechnika térhódítása révén a tudósok és laikusok közötti határok is átjárhatóbbakká válnak, a tudományos eredményeket könnyen és gyorsan megismerheti a szélesebb közvélemény. Oktatás és tudomány kapcsolata is megújul a virtuális tanulói terek révén. A tudós tanár, a rohamosan fejlődő világban a tudománnyal állandó kapcsolatban lévő oktató eszményképe új vonással gazdagodik: a gyakorlati ismereteket is átadni képes oktató tudja felkészíteni diákjait a kor kihívásaira. A jövő felé tekintve pedig abban bízunk, hogy a tudomány előtt nincsenek határok, fejlődésében nincs végpont, s számos, ma még nyitott kérdésre választ talál.

„Nemzetünk jövőjét a természettudományos műveltségre, és az annak belső logikájából fakadó értékrendre kell alapozni, de nem kevésbé fontosak a szellemtudományok, a művészetek, amelyek megtanítanak egymás tiszteletére, együtt élni a természettel, és a tudomány eredményeinek ember- és környezetbarát felhasználásával. A jövőnek a humánumra, egymás tiszteletére, szeretetére kell épülnie, hogy csöppnyi földi létünk szépséggel, boldogsággal és szeretettel legyen teli”- vallja Vizi E. Szilveszter. Konferenciánk a tudományt, a művészeteket, a kultúrát, az oktatást, kutatást és alkalmazást képviselő hazai és külföldi szakembereknek részvételével kíván minden határon átívelő fóruma lenni.

Ennek reményében hívom és várom Önöket az AGTEDU 2018 konferenciára, a Neumann János Egyetemre.

 

Dr. Ailer Piroska

rektor