AGTEDU 2020
PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Dr. habil Kozmács István

Dr. Kozmács István az NJE Pedagógusképző Kar Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszékének főiskolai tanára. Finnugor nyelvész, akinek kutatási területe az udmurt nyelv múltja és jelene. Az utóbbi időkben a magyar nyelv többközpontúsága is foglalkoztatja. A kutatás mellett oktatást segítő udmurt nyelvkönyvet és szótárt, továbbá a tanítóképzésben használható, nyelvészeti bevezető kurzushoz tankönyvet írt. Oktató és tudományos tevékenysége mellett műfordításokat is készít finn és udmurt nyelvből. Udmurtiai vendégtanársága idején jelentette meg a magyar irodalmat a kezdetektől bemutató udmurt nyelvű antológiát (A Duna hullámai a Káma partján).

Plenáris előadásának címe:

Az őshonos magyar nyelv és nyelvközösség az ezredforduló utáni világban

Az őshonos magyar nyelv jelenleg 7 országban beszélt nyelv. A hét országban a beszélőközösségnek vannak egymással megegyező és rájuk jellemző sajátosságai. Az előadás amellett érvel, hogy a Magyarországon kívül beszélt nyelvváltozatok önállósága és elismertsége hozzájárulhat a nem Magyarországon élő magyar beszélőközösségek megmaradásához.